Xərc: Tütün məhsullarının qiymətində nə qədər bahalaşma olacaq?

Xərc verilişində bu dəfə iqtisadçılar danışır ki, Azərbaycanda 2018-ci ildən başlayaraq maksimum dərəcədə siqaretin yalnız yerli istehsalına çalışılırdı. Buna görə də, 2018-ci ildə ən iri zavod açılmışdı ki, ölkənin tam təlabatı həyata keçirilsin. 2021-ci ilin məlumatına görə, yerli siqaret xammalının miqdarı 4,2 milyon olub, amma bu ehtiyacı tam qarşılaya bilməyib. Ukrayna müharibəsinə görə ölkəyə gələn siqaret xammalı dayanıb. Azərbaycan xammal üçün başqa ölkələrə üz tutarsa, tütün məhsullarının qiymətində nə qədər bahalaşma olacaq?

Ana səhifəVideoXərc: Tütün məhsullarının qiymətində nə qədər bahalaşma olacaq?