Haqqımızda

Missiya

Cəmiyyətin aktiv üzvlərini siyasi, iqtisadi və sosial məsələlər haqda bilgiləndirir; Azərbaycan cəmiyyətinə aktual məsələlər haqda açıq müzakirələr üçün platforma yaradır.