Təkpartiyalı sistem nə vəd edir?

Siyasi partiyaların maliyyələşməsi məsələsindən hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından başqa hamı narazıdır

Source:


Siyasi partiyaların maliyyələşməsi məsələsindən hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından başqa hamı narazıdır


Azərbaycanda siyasi partiyalan sıradan çıxarılması prosesi yekunlaşmaq üzrədir. Artıq siyasi mübarizənin sivil qaydalarının qanunvericilik səviyyəsində yasaqlanması müşahidə edilir. Hakimiyyət siyasi müstəvini oliqarxiyanın poliqonuna çevirməkdədir. Hətta hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının manevr imkanları da xeyli dərəcədə azaldılıb. Lakin siyasi təşkilatlar hakimiyyətə imitasiya üçün lazımdır. Odur ki, siyasi  partiyaların sıradan çıxarılması ilə yanaşı kiçik partiyaların calağından ibarət yeni siyasi təşkilatın formalaşdırılması ideyası  yenidən gündəmə gəlir.  Seçkilərə qədər kiçik  partiyaların vahid təşkilatda birləşdirilməsi hakimiyyətin əsas məqsədlərindən hesab oluna bilər.

Müxalifət partiyalarının sıradan çıxarılması və yeni bir partiyanın yaradılması ssenarisi cəmiyyətdə iqtidarın təsir imkanlarının qorunub saxlanılmasına xidmət edən amil kimi də qəbul oluna bilər.

Prinsip etibarilə, partiyaların maliyyələşməsi prosesini tam nəzarətə götürən iqtidar bunu qanunvericilik səviyyəsində həll edib. Siyasi mübarizənin effektliyini təmin edə bilməkdən ötrü bu istiqamətdə ciddi islahatlara ehtiyac yaranır. Belə ki, qanuna görə, siyasi partiyalar qəbul etdiyi ianələrin məbləği və ianəni vermiş şəxslər barədə məlumatları maliyyə hesabatına daxil etməlidirlər.

Nəzərə alsaq ki, müxalifət partiyaları üzvlərinin əhəmiyyətli hissəsi hakimiyyətin təqibləri ilə üzləşdiklərindən 20 ildən çoxdur ki, ölkənin “işsizlər ordusu”nun “əsgərləri”nə çevriliblər, üzvlük haqları hesabına partiyaların maliyyə problemlərini həll etməsi mümkün görünmür.

Müxalifət partiyalarına hansısa oliqarx tərəfindən yardım edilə bilməsi ehtimalı və kənar ianələr hesabına fəaliyyət göstərə bilməsi isə ümumiyyətlə, ağlabatan deyil.

Siyasi partiyaların maliyyələşməsi məsələsindən hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından başqa hamı narazıdır – beynəlxalq təşkilatlar, müxalifət, “konstruktiv müxalifət”, hətta iqtidaryönlü siyasi təşkilatlar.

İlk baxışdan bu  məsələdə dünya təcrübəsindən bəhrələnmək yerinə düşərdi. Lakin burada da bəzi problemlər ortaya çıxır. Demokratik ənənələri olan ölkələrdə siyasi partiyaların üzvlərinin sayı, onların ölkədə keçirilən seçkilərdə iştirakı, səsvermələrdə aldıqları səslərin sayı,  parlamentdə təmsilçilik səviyyəsi və cəmiyyətdəki nüfuzu əsas amillərdən sayılır.

Azərbaycanda isə hamının, heç olmasa çoxluğun nəticələrini şübhə altına almadıqları bir seçki belə keçirilməyib.

Bu gün parlamentdə  təmsil olunan siyasi partiyalar, YAP istisna olmaqla, cəmiyyətdə yetərincə sosial bazaya və proseslərə təsir etmə gücünə malik olmayan siyasi qurumlardır. Azərbaycanda keçirilən son parlament seçkilərinin nəticələri cəmiyyətin mühüm bir hissəsi tərəfindən şübhəyə alınmaqla yanaşı, partiyaların Milli Məclisdə təmsilçilik prinsipinə görə maliyyələşməsinə də imkan vermir.

Ümumilikdə isə siyasi partiyaların dövlət büdcəsindən maliyyələşməsi siyasi mübarizəni küçə və meydanlardan parlament daxilinə transfer edə bilər.

Siyasi partiyaların müxtəlif fondlar, şəxslər və təşkilatlar, xüsusilə də xaricdə olan qurumlar tərəfindən maliyyələşdirilməsinin qarşısını almaq üçün də onların dövlət büdcəsindən sürəkli maliyyə dəstəyi almaları şərtdir. Lakin bu  zaman ədalət prinsipinin gözlənilməsi son dərəcə mühümdür.

Prinsip etibarilə, “Siyasi partiyalar haqqında” Qanun ölkədə mövcud olan təkpartiyalı siyasi sistemi daha da möhkəmləndirmiş olur.

Təkpartiyalı siyasi sistemin qurulması bir çox beynəlxalq təşkilatlara üzv olan Azərbaycan üçün elə də asan başa gələn məsələ deyil. Düzdür, hakimiyyətdə olan bəzi şəxslər Azərbaycanda ikipartiyalı siyasi sistemin formalaşması istiqamətində addımlar atırlar.

Qarşıdan gələn parlament seçkiləri də məhz buna hesablanıb – aparıcı partiyaların sıradan çıxarılması və YAP ilə yanaşı “cırtdan”ların calağından ibarət yeni partiyanın formalaşdırılması.

İstənilən halda, siyasi müstəvinin dağıdılması, siyasi partiyaların sıradan çıxarılmasına cəhdlər hakimiyyətin əsas məqsədlərindən hesab oluna bilər.

Azərbaycan iqtidarı isə “boşu boşuna danışmır”, əgər hakimiyyət dəhlizlərində belə bir fikir mövcuddursa, deməli, o fikir həyata tətbiq olunmalıdır.

Partiyaların sıradan çıxarılması və yeni bir partiyanın yaradılması ssenarisi cəmiyyətdə iqtidarın təsir imkanlarının qorunub saxlanılmasına xidmət edən amil kimi qəbul oluna bilər.

Beləliklə, Azərbaycan inamla mahiyyət etibarı ilə birpartiyalı sistemə doğru irəliləyir.

Bu tendensiyanın doğura biləcəyi fəsadlar barədə isə ciddi düşünməyə dəyər…

Ana səhifəXəbərlərTəkpartiyalı sistem nə vəd edir?