Nəsimi Rayon Məhkəməsi vəkillərin rəyinı məhəl qoymayıb

Elmar Süleymanov: “Sözügedən maddəyə uyğun olaraq hakim ya iradları təsdiqləyir, ya da əgər razı deyilsə müvafiq qərar qəbul edir”

Source:


Elmar Süleymanov: “


S


ö


z


ü


ged


ə


n madd


ə


y


ə


uy


ğ


un olaraq hakim ya iradlar


ı


t


ə


sdiql


ə


yir, ya da


ə


g


ə


r raz


ı


deyils


ə


m


ü


vafiq q


ə


rar q


ə


bul edir”

Rauf Mirqədirovun vəkilləri jurnalistin həbs müddətinin uzadılması ilə bağlı Nəsimi Rayon Məhkəməsinin 15 iyul tarixli qərarından apellyasiya şikayətini geri götürüblər.

Bundan əvvəl müdafiə tərəfi iyulun 19-da apellyasiya şikayətilə yanaşı həbs müddətinin uzadılması zamanı çoxsaylı prosessual pozuntular barədə öz iradlarını Nəsimi məhkəməsinə təqdim ediblər.

Lakin Nəsimi məhkəməsi CPM-in 51.7-ci maddəsini pozaraq iradlara baxmadan işi Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə göndərib.

“Turan İA”-a vəkil Elmar Süleymanov belə deyib.

Onun sözlərinə görə, sözügedən maddəyə uyğun olaraq hakim ya iradları təsdiqləyir, ya da əgər razı deyilsə müvafiq qərar qəbul edir.

Bununla əlaqədar müdafiə tərəfi apellyasiya şikayətini geri götürərək Bakı Apellyasiya Məhkəməsindən  (BAM) xahiş edir ki, iclasın protokoluna iradlara baxılması üçün işi Nəsimi məhkəməsinə göndərsin.

Müdafiə tərəfi R.Mirqədirovun həbs müddətinin uzadılması barədə iradlara dair qərarın qəbulundan sonra apellyasiya şikayətinin BAM-a göndərilməsini xahiş edir.


* Rauf Mirq


ə


dirov aprelin 19-da T


ü


rkiy


ə


d


ə


n deportasiya olunduqdan sonra saxlan


ı


l


ı


b. O, Erm


ə


nistan


ı


n xeyrin


ə


casusluqda v


ə


t


ə


n


ə


x


ə


yan


ə


td


ə


ittiham olunub.


Aprelin 21-d


ə


m


ə


hk


ə


m


ə


onun bar


ə


sind


ə


3 ay m


ü


dd


ə


tin


ə


h


ə


bs q


ə


timkan t


ə


dbirini se


ç


ib.


İ


yulun 15-d


ə


h


ə


bs m


ü


dd


ə


ti uzad


ı


l


ı


b. Jurnalist ittihamlar


ı


r


ə


dd ed


ə


r


ə


k absurd v


ə


siyasi motivli hesab edir.

Ana səhifəXəbərlərNəsimi Rayon Məhkəməsi vəkillərin rəyinı məhəl qoymayıb