Müsavatdakı narazılar yeni hərəkat yaratdı

Partiyadan isə bunu hakimiyyətin tapşırığı hesab etdilər

Source:


Partiyadan isə bunu hakimiyyətin tapşırığı hesab etdilər

Müsavat Partiyasının üzvü, başqanlığına sabiq namizəd Qubad İbadoğlunun hərəkat yaratması haqqında ilk məlumatı musavat.com yayıb.

Qubad İbadoğlu təsis etdiyi “Azərbaycan Demokratiya və Rifah” hərəkatının bəyannaməs Meydan TV-yə daxil olub.

Bəyannaməni imzalayanlar arasında Vurğun Əyyub, Adil Qeybulla, İbrahim İbrahimli,Ellada Məmmədli, Səxavət Əlisoy, Məlahət Mürşüdlü, Ədalət Yusifov, Əhliman Abbas, Taleh Əliyev, Rafiq Abdullalı,İsmayıl Yusifov və Əlövsət Talışxanlının adlarına rast gəlmək olar.

Bəyannamədə bildirilir ki, mövcud rejim isə Azərbaycanda demokratik və açıq cəmiyyət quruculuğuna, avro-atlantika məkanına inteqrasiyaya, neft gəlirlərinin ədalətli bölüşdürulməsinə, azad sahibkarlığın inkişafına və milli iqtisadiyyatın şaxələndirilməsinə əngəlləyici təsirlərini göstərməkdədir.

“Odur ki, biz aşağıda adları qeyd olunan təşəbbüskarlar sələflərimizin qoyduqları hədəflərə çatmaq, ərazilərinə tam nəzarət edən suveren, demokratik dövlət qurmaq, fundamental azadlıqlara əsaslanan mülki cəmiyyət formalaşdırmaq, yüksək rifahı təmin edən azad iqtisadiyyata nail olmaq, Avropa ailəsinin bərabərhüquqlu üzvü olmaq kmi taleyüklü proseslərin aparıcı qüvvəsinə çevrilmək məqsədi ilə “Azərbaycan Demokratiya və Rifah”  (ADR) Hərəkatının yarandığını elan edirik. Hərəkatın məqsədi Azərbaycanda etnik, dini, siyasi mənsubiyyətindən asılı olmayaraq hər bir ölkə vətəndaşının hüquq və azadlıqlarını və yüksək rifahını təmin edəcək azad, demokratik cəmiyyətin və hüquqi dövlətin qurulmasına töhfə verməkdir. Bu məqsədlə ölkənin ictimai həyatında daha yaxından iştirak etmək, demokratik prosesləri gücləndirmək üçün Hərəkat qarşısına aşağıdakı vəzifələri qoyur:


 • §  Ö


  lk


  ə


  nin siyasi,  iqtisadi v


  ə


  ictimai h


  ə


  yat


  ı


  n


  ı


  n m


  ü


  xt


  ə


  lif sah


  ə


  l


  ə


  rind


  ə


  liberal islahatlar


  ı


  n apar


  ı


  lmas


  ı


  n


  ı  ö


  z


  ü


  nd


  ə


  t


  ə


  c


  ə


  ss


  ü


  m ed


  ə


  n  proqram v


  ə


  konsepsiyalar i


  ş


  l


  ə


  m


  ə


  k;

 • §


   Siyasi motivl


  ə


  rl


  ə


  h


  ə


  bs olunmu


  ş


  m


  ə


  hbuslar


  ı


  n azad edilm


  ə


  si, siyasi, ictimai f


  ə


  aliyy


  ə


  t


  ə


  g


  ö


  r


  ə


  t


  ə


  qibl


  ə


  r


  ə


  bird


  ə


  f


  ə


  lik son qoyulmas


  ı


  , v


  ə


  t


  ə


  nda


  ş


  lar


  ı


  n  sosial, iqtisadi, m


  ü


  lki v


  ə


  siyasi h


  ü


  quqlar


  ı


  n


  ı


  n Avropa standartlar


  ı


  na uy


  ğ


  un


  şə


  kild


  ə


  b


  ə


  rq


  ə


  rar olmas


  ı


  u


  ğ


  runda f


  ə


  aliyy


  ə


  t g


  ö


  st


  ə


  rm


  ə


  k;


*Ö


lk


ə


d


ə


v


ə


t


ə


nda


ş


s


ü


lh


ü


n


ü


n v


ə
ictimai h


ə


mr


ə


yliyinyarad


ı


lmas


ı


na, dialoqun t


əş


kilin


ə


yard


ı


m etm


ə


k;


* Qaraba


ğı


n v


ə


i


şğ


al olunmu


ş


Az


ə


rbaycan


ə


razil


ə


rinin geri qaytar


ı


lmas


ı


na, el


ə


c


ə


d


ə


c


ə


miyy


ə


td


ə


v


ə


t


ə


np


ə


rv


ə


rlik ruhunun y


ü


ks


ə


ldilm


ə


sin


əç


al


ış


maq;


*


 V


ə


t


ə


nda


ş


c


ə


miyy


ə


tinin


ə


sas elementi olan qeyri-h


ö


kum


ə


t t


əş


kilatlar


ı


n


ı


n f


ə


aliyy


ə


ti


üçü


n normal


şə


rait yarad


ı


lmas


ı


na


ç


al


ış


maq;


*İ


qtisadiyyat


ı


n liberalla


ş


d


ı


r


ı


lmas


ı


, azad sahibkarl


ığı


n inki


ş


af


ı


, neft g


ə


lirl


ə


rinin


ə


dal


ə


tlib


ö


l


üş


d


ü


r


ü


lm


ə


si v


ə


s


ə


m


ə


r


ə


li idar


ə


edilm


ə


si yolu il


əö


lk


ə


v


ə


t


ə


nda


ş


lar


ı


n


ı


n layiqli v


ə


t


ə


minatl


ı


sosial m


ü


dafi


ə


sin


ə


nail olmaq v


ə


rifah


ı


n


ı


y


ü


ks


ə


ltm


ə


k .

Siyasi, etnik, dini, milli  mənsubiyyətindən asılı olmayaraq hərəkatın məqsəd və prinsiplərini qəbul edən istənilən Azərbaycan vətəndaşı ADR Hərəkatının üzvü ola bilər. ADR-in idarəetmə orqanları yaxın zamanlarda üzvlərin iştirakı ilə keçirilməsi planlaşdırılan təsis yığıncağında formalaşdırılacaq.

Müsavat Partiyası başqanının müavini Nüşabə Sadıqlı apa-ya yeni hərəkatın yaradılmasını hakimiyyətin tapşırığı adlandırıb.

“Müsavat Partiyasının Nizamnaməsində üzvlərin partiyadan kənar hər hansı qurum formalaşdırması nəzərdə tutulmur. Bu hərəkatın yaradılması da təbii ki, Nizamnamənin əleyhinədir. Partiyanın içindən çıxan şəxslərin yaratdığı qurumların axırını zaman-zaman görmüşük. Məni maraqlandıran odur ki, onlar bu qurumun yaranmasına nə ehtiyac görürlər? Nə ilə bağlıdır bu qurum? Onlar sözlərini Müsavatda açıq-aşkar deyə bilirlər. Nə problemləri varsa da, həll olunur. Buna görə də bu qurumun yaradılmasının əleyhinəyəm”,- xanəım Sadıqlı belə deyib.

Ana səhifəXəbərlərMüsavatdakı narazılar yeni hərəkat yaratdı