Totalitar rejimlərin incəsənəti

Söhbət Sovet və III Reyxin misalında totalitar və post totalitar rejimlərdə baş verən ədəbiyyat və incəsənət hadisələrindən gedir. Bu rejimlər hansı incəsənət növlərinə mane, hansılarını isə əksinə, inkişaf etdirib. Belə vəziyyətdə kimlərsə rejimə canla, başla xidmət etdiyi halda digərləri tabe olmama, etiraz etmə yolunu tutub.

Ana səhifəVideoTotalitar rejimlərin incəsənəti