Əli Əhmədov: Azərbaycan yeni bir sıçrayışa hazırlaşır

Toğrul Cuvarlı: ”Sıçrayışa nail olmaq üçün, ilk növbədə, məhkəmə islahatları aparılmadır”

Source:


Toğrul Cuvarlı: ”Sıçrayışa nail olmaq üçün, ilk növbədə, məhkəmə islahatları aparılmadır”


“Azərbaycan növbəti böyük dəyişiklik yolunun astanasındadır. Ölkəmiz təkcə islahatların deyil, böyük inkişafın, əzəmətli dəyişikliklərin yeni dalğasına hazırlaşır. Heç bir şübhə yoxdur ki, əvvəlki iki onillikdə olduğu kimi, indiki mərhələdə də Azərbaycan dünyanı yeni möcüzəsi ilə təəccübləndirə biləcək”

Bunu baş nazirin müavini, hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının (YAP) sədr müavini – icra katibi Əli Əhmədov “Azərbaycan” qəzetində dərc olunan məqaləsində deyib.

İcra katibi daha sonra vurğulayıb: “Azərbaycan yeni bir sıçrayışa hazırlaşır. İnanıram ki, bu sıçrayış da Prezident İlham Əliyevin hazırladığı yeni iqtisadi islahatların təcəssümünə çevriləcək”.

Əli Əhmədovun sözlərinə görə, Azərbaycanda inkişafın mərhələlərlə, spiralvari formada baş verməsi tarixin ortaya qoyduğu təkamül qanunauyğunluğunun vacib tərkib hissəsi sayılır:

“Bütün xalqlar və ölkələrin inkişaf tarixi bu fikrin əyani sübutu kimi təqdim oluna bilər. Təbii ki, Azərbaycan istisna deyil və onun inkişafının indiyədək ayrı-ayrı mərhələləri olub və bundan sonra da olacaq. Hər bir təkamül mərhələsi müəyyən edilmiş hədəflərə çatmaq üçün daxili imkanlarını səfərbər etdikdən sonra yeni mərhələyə keçid zərurəti yaradır. Hesab edirəm ki, Azərbaycanın 2004-cü ildən başlayan inkişaf mərhələsi yeni hədəflərlə müşayiət olunan yeni mərhələyə adlamağa sosial sifariş alıb. Bunu həm əvvəlki iqtisadi tsiklin vəzifələrinin uğurla yerinə yetirilməsi, həm yeni inkişaf hədəflərinin müəyyən edilməsi, həm də dəyişən daxili və beynəlxalq iqtisadi mühit şərtləndirir. Artıq bir ilə yaxındır ki, ölkəmiz yeni islahatlar ab-havası şəraitində yaşayır. Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü və bilavasitə rəhbərliyi altında islahatlar konsepsiyası hazırlanır və ardıcıl surətdə həyata keçirilməkdədir. Prosesin vüsətini, miqyasını, hədəf olaraq seçdiyi vəzifələrin əhəmiyyətini nəzərə alaraq onu islahatların ikinci dalğası adlandırmaq tamamilə yerinə düşərdi”.“İslahatların ikinci dalğası son 13 ildə davamlı və dayanıqlı inkişafının məntiqi davamı olub”

Ə.Əhmədov vurğulayıb ki, islahatların ikinci dalğası Azərbaycanın son 13 ildə davamlı və dayanıqlı inkişafının məntiqi davamı olub, onun yeni fazaya daxil olması məqsədlərinə xidmət göstərir:

“Buna görə də əvvəlki dövrdə əldə olunan nailiyyətlər yeni hədəflərə doğru irəliləyişlər zamanı etibarlı fundament rolunu oynayır və eyni zamanda, həm ilkin, həm də yeni islahatlar dövrləri vahid iqtisadi inkişaf strategiyasının mərhələləri kimi nəzərdən keçirilir. İslahatların yeni dalğasının əsas hədəfi ölkəmizdə inkişafın yeni fazaya daxil olması, daha yüksək pilləyə qaldırılmasından ibarətdir. Prezident İlham Əliyevin “Azərbaycan xalqı daha yaxşı yaşamağa layiqdir” tezisində ifadə olunan siyasi kursu mahiyyət etibarilə islahatların ikinci dalğasının ideya əsası kimi qəbul olunmalıdır”.Daha çevik idarəetmə sistemi yaradılır

Onun sözlərinə görə, hazırkı şəraitdə həyata keçirilməkdə olan islahatların resurs bazasının istinad nöqtəsinin dəyişdirilməsi onun fərqləndiricisi xüsusiyyətlərindən biri sayıla bilər:

“Əvvəlki mərhələdə istinad olunan başlıca resurs bazası neft strategiyasının reallaşması nəticəsində əldə edilən vəsaitlərdə istifadə olunurdu. Başqa sözlə desək, inkişafın lokomotivi rolunda neft amili dayanırdı və əsas diqqət ondan ölkənin mənafeləri, xalqın rifahı naminə ən səmərəli şəkildə istifadə olunmasına yönəldilmişdi. İndi isə inkişafın resurs bazasına münasibətdə diqqət fərqli amillərə yönəldilir, başqa sözlə, iqtisadi şaxələndirmə prioritet vəzifə olaraq ön plana çəkilir. Prezident İlham Əliyevin yeni islahatlar strategiyasının mərkəzində duran vəzifələr sırasında iqtisadi liberallaşdırmanın yeni səviyyəyə yüksəldilməsi diqqəti xüsusilə cəlb edir. Söhbət sahibkarlığın inkişafı üçün əlavə təminatların verilməsi ilə yanaşı, liberallaşdırmanın bank-kredit sisteminə daha dərindən sirayət etməsindən gedir. Həyata keçirilən tədbirlər kompleksinin ölkəmizdə azad bazar iqtisadiyyatının bütün parametrləri üzrə qərarlaşmasını, deməli, iqtisadi inkişafa əlavə təminatı şərtləndirmiş olacaq”.

Baş nazirin müavini bildirib ki, islahatların ikinci mərhələsini səciyyələndirən xüsusiyyətlərdən digəri idarəetmə sahəsinin təkmilləşdirilməsi, daha çevik idarəçilik sisteminin yaradılması məqsədilə zəruri optimallaşmanın həyata keçirilməsidir:

“Burada idarəetmə xərclərinin azaldılmasından tutmuş innovativ idarəçilik formalarının tətbiq edilməsinədək geniş spektrli yeniləşmə nəzərdə tutulur. Hədəf qərarların qəbul edilməsinin sürətləndirilməsi, yersiz süründürməçilik hallarının və digər neqativlərin qətiyyətlə aradan qaldırılması, icraya nəzarətin gücləndirilməsi və s. bu qəbildən olan və sosial sifariş xarakteri kəsb etmiş vəzifələrin həllidir.

Prezident İlham Əliyevin islahatlar siyasətinin ikinci fazasını xarakterizə edən vacib bir məqam da ayrıca vurğulanmalıdır. Bu da onun cəmiyyətə dərin islahatlar kimi təqdim edilməsidir. Prezidentin hazırkı yeniləşmə xəttini dərin islahatlar adlandırması ona nə qədər böyük diqqət yetirdiyinin əyani sübutudur. İslahatların nəinki İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə, həm də onun bilavasitə rəhbərliyi ilə həyata keçirilməsi faktı öz növbəsində ikinci islahatlar dalğasının uğurlarına əlavə təminat hesab edilə bilər”.“Sıçrayış qeyri-mümkündür”

İqtisadçı ekspert Toğrul Cuvarlı Meydan TV-yə bildirib ki, bir sıra beynəlxalq institutların hər ölkənin iqtisadiyyatı üçün qaçılmaz olan tələbləri var:

“İqtisadiyyatın inkişafı yerli institutlar olmadan mümkün deyil. Bu, o deməkdir ki, hər şey, yəni rəqabətin yaradılması, inhisarçılığın tədricən daralması olmasa, vəziyyət çətinləşir. Neft gəlirlərinin gur vaxtında iqtisadi sıçrayış olacağını gözləyirdik, amma olmadı. Çünki iri inhisarçı dövlət qurumları buna mane olurdu. İndi vəziyyət dəyişdi və hökumət yeni mərhələ üçün sıçrayışı ifadə edən addımların atılmasının vacibliyini düşünür. Bəli, müəyyən institutlar yaratdı, ancaq bunların kasadlığı yenə mane olacaq. Əminəm ki, yeni institutlar yaradılmadan istənilən sıçrayış mümkünsüzdür və bu institutların bir qismi siyasətlə sıx bağlıdır”.

Toğrul Cuvarlı foto sosial şəbəkə

Onun sözlərinə görə, vəziyyətdən müəyyən qədər çıxmaq olar, amma sıçrayış qeyri-mümkündür:

“Sıçrayışa nail olmaq üçün, ilk növbədə, məhkəmə islahatları aparılmadır, bu, vacib şərtdir, bunsuz mümkün deyil. Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbəyov 17 noyabrda islahatları elan etdi. Sənədə ümumi baxanda, görürsən ki, məhkəmə islahatları öndədir. Çünki xarici investoru ölkəyə cəlb etmək üçün başqa variant yoxdur. Baxmayaraq ki, Nazarbəyov yaşlı insandır, amma bu addımı atdı, məcburiyyətdən buna getdi. Vəziyyət pisləşdi, cavab addımı başqa variant qoymurdu”.

Əli Əhmədovun idarəetmə xərclərinin azalması barədə dediklərinə gəlincə, T.Cuvarlı hesab edir ki, onsuz da bu yöndə addımlar atılır:

“Məsələn, elektron hökumət, gömrükdə baş verənlər. Amma bu dərin islahatlar deyil. İslahatlar iki hissəyə bölünür; texniki və dərin islahatlar. Birinciyə elektron hökumət, gömrükdəki, vergidəki dəyişikliklər daxildir. Dərin islahatlar isə məhkəmə sisteminin dəyişilməsindən, rəqabət üçün xüsusi şəraitin yaradılmasından, inhisarçılığın qarşısını almaqdan ibarətdir. Texniki islahatlar gündəmə bağlıdır, Azərbaycanın problemi uzunmüddətli olduğundan dərin islahatlara ehtiyac var”.

Ana səhifəAnalitikaƏli Əhmədov: Azərbaycan yeni bir sıçrayışa hazırlaşır