30 Years a Beekeeper

In the beginning, he had 10 – 15 boxes of bees. Now, after more than 30 years, he has close to 40 boxes of bees, and every year produces about 100 – 150 kilograms of honey.

Rasim dayı pətəkdəki ümumi vəziyyətə nəzarət edir.
Rasim dayı pətəkdəki ümumi vəziyyətə nəzarət edir.

Rasim Mikayilov was born in Qakh, where he worked for many years as a school teacher. In 1987 he retired and began keeping bees. In the beginning, he had 10 – 15 boxes of bees. Now, after more than 30 years, he has close to 40 boxes of bees, and every year produces about 100 – 150 kilograms of honey.

Rasim dayı arılarını Qaxın Qum kəndində dağların ətəyində saxlandığı yerə gedir.
Rasim dayı 30 ildən artıqdır ki, arıçılıqla məşğuldur.  Bundan əvvəl isə məktəb müəllimi işləyib.
Arıları sakitləşdirmək üçün xüsusi tüstüdən istifadə olunur ki, arılar insanı sancmasın.
Rasim dayı 3-4 gündən bir oğlu ilə gəlib arıların pətəklərinə nəzər keçirir
İldə iki dəfə olmaqla bal yığılır.
Rasim dayı pətəkdəki ümumi vəziyyətə nəzarət edir.
Arıların işləmə gücünü nəzərə alaraq qutulardakı pətəklərin sayı çoxalır
Rasim dayı qutudakı ana arını göstərir.
Hər bir qutuda ana arı var ki, bu arı digər arıları işləməyə məcbur edir
Rasim dayı uzun müddət məktəb müəllimi işləyib. Daha sonra təqaüdə çıxdıqdan sonra arıçılıqla məşğul olmağa başlayır.
Ana səhifəPhoto series30 Years a Beekeeper