Mövzü: Demokratiya

24.09.2017, 01:54

Qanunun aliliyinə keçid

Bir mənada Avropadakı siyasi tərəqqinin qeyri-adiliyi onda idi ki, güclü, dominant qanunçuluq mədəniyyəti Qərbi Avropada müasir dövlətlərdən əvvəl, Orta Əsrlər dövründə peyda olmuşdu.

04.09.2017, 18:02

Avtoritarizmin sonuncu müdafiə xətti

Bu gün qeyri-demokratik idarəçiliyin yeni ulduzları "seçkili avtoritar" rejimlərdir, onlar təməl demokratik standartları ciddi və sistematik yollarla pozsalar da, dövlətin bütün səviyyələrində müntəzəm olaraq çoxpartiyalı seçkilər keçirirlər