Mövzü: Demokratiya

04.09.2017, 18:02

Avtoritarizmin sonuncu müdafiə xətti

Bu gün qeyri-demokratik idarəçiliyin yeni ulduzları "seçkili avtoritar" rejimlərdir, onlar təməl demokratik standartları ciddi və sistematik yollarla pozsalar da, dövlətin bütün səviyyələrində müntəzəm olaraq çoxpartiyalı seçkilər keçirirlər