Mövzü: Qarabağ

25.06.2016, 13:07
Turan Analitik Xidməti

Qarabağ nizamlanmasının mərhələli həlli

Madrid prinsiplərinin hiyləsi ondan ibarətdir ki, onlar bir növ problemin mərhələli və paket şəklində həllinin sintezidir. Sənəddə əksini tapmış müddəaların mərhələli həyata keçirilməsi onların əvvəlcədən paket şəklində qəbul edilməsinə əsaslanır: bir şey razılaşdırılmayıbsa, deməli heç nə razılaşdırılmayıb