Mövzü: Köşələr

27.04.2017, 20:30
Yadigar Sadıqov

27 aprel işğalı

1920-ci il aprelin 26-nın ilk saatlarında bolşevik Rusiyasının XI ordusu Azərbaycan sərhədlərini pozaraq Bakıya doğru irəliləməyə başladı.