''Zombilər''

Dərc olunub [MƏDƏNİYYƏT]

Gündüz Ağayevin "Zombilər" seriyası

Axırıncı Oasis
Axırıncı Oasis.

Terror göstərişi
Terror göstərişi.

Televiziyalar
Televiziyalar.

Əsgərlərin ölümü
Əsgərlərin ölümü.

Nifrət
Nifrət.

Alternativ fikrə qarşı
Alternativ fikrə qarşı.

Facebook
Facebook.

Robot Sofianın edamı
Robot Sofianın edamı.

Əsrlər
Əsrlər.