Qiyas və Bayramın vəkilləri beynəlxalq təşkilatlara müraciət etdi

Vəkillər Avropa Məhkəməsindən işlərə növbədənkənar baxılmasını tələb edirlər

Source:
Bayram və Qiyas
Bayram və Qiyas


Vəkillər Avropa Məhkəməsindən işlərə növbədənkənar baxılmasını tələb edirlər

Vəkillər Elçin Sadıqov və Zibeydə Sadıqova beynəlxalq təşkilatlardan, insan hüquqlarının müdafiəsi sahəsində fəaliyyət göstərən beynəlxalq qurumlardan və beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatlarından Avropa Məhkəməsinə işlərin növbədənkənar baxılması üçün müraciət etmələrini xahiş edib. Bu barədə vəkil Elçin Sadıqov şəxsi “Facebook” hesabında yazıb.

Müraciətdə deyilir:

1. İbrahimov Qiyas Həsən oğlunun İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında Konvensiyanın 5-ci, 6-cı, 10-cu və 18-ci maddələrində göstərilən hüquqlarının pozulması ilə bağlı şikayəti Avropa Məhkəməsi tərəfindən qəbul edilmiş və şikayətə 63571/16 İbrahimov v. Aze nömrəsi verilmişdir.

2. İbrahimov Qiyas Həsən oğlunun İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında Konvensiyanın 3-cü, 6-cı, 10-cu və 18-ci maddələrində göstərilən hüquqlarının pozulması ilə bağlı şikayəti Avropa Məhkəməsi tərəfindən qəbul edilmiş və şikayətə 2890/17 İbrahimov v. Aze nömrəsi verilmişdir.

3. Məmmədov Bayram Fərman oğlunun İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında Konvensiyanın 5-ci, 6-cı, 10-cu və 18-ci maddələrində göstərilən hüquqlarının pozulması ilə bağlı şikayəti Avropa Məhkəməsi tərəfindən qəbul edilmiş və şikayətə 74143/16 Mammadov v. Aze nömrəsi verilmişdir.

4. Məmmədov Bayram Fərman oğlunun İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında Konvensiyanın 3-cü, 6-cı, 10-cu və 18-ci maddələrində göstərilən hüquqlarının pozulması ilə bağlı şikayəti Avropa Məhkəməsi tərəfindən qəbul edilmiş və şikayətə 2883/17 Mammadov v. Aze nömrəsi verilmişdir.

İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında Konvensiyanın 36-cı maddəsinə əsasən palataların birində və ya Böyük Palatada olan bütün işlərdə vətəndaşı şikayətçi olan Razılığa gələn hər bir Yüksək Tərəfin yazılı qeydlər təqdim etmək və dinləmələrdə iştirak etmək hüququ vardır. Ədalət mühakiməsinin lazımi qaydada həyata keçirilməsi naminə Məhkəmənin Sədri işdə tərəf olmayan istənilən Razılığa gələn Tərəfi və ya şikayətçi olmayan istənilən maraqlı şəxsi yazılı qeydlər təqdim etmək və ya dinləmələrdə iştirak etmək üçün dəvət edə bilər.

İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsi Reglamentinin 41-ci qaydasına əsasən palata şikayətlərə növbəlilik qaydasında baxır, həmin qayda şikayətlərin baxılmağa hazır olması ilə müəyyən edilir. Lakin o, üstünlük qaydasında konkret şikayətin araşdırılması haqqında qərar qəbul edə bilər.

Göstərilənlərə əsasən beynəlxalq təşkilatlardan və insan hüquqlarının müdafiəsi sahəsində fəaliyyət göstərən beynəlxalq qurumlardan, beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatlarından İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinin icraatında olan 63571/16 İbrahimov v. Aze, 2890/17 İbrahimov v. Aze , 74143/16 Mammadov v. Aze, 2883/17 Mammadov v. Aze işləri üzrə üçüncü tərəf kimi qoşulmağı və İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinin 63571/16 İbrahimov v. Aze, 2890/17 İbrahimov v. Aze , 74143/16 Mammadov v. Aze, 2883/17 Mammadov v. Aze işlərinə üstünlük (növbədənkənar) baxması üçün müraciət etmələrini xahiş edirik.

Ana səhifəXəbərlərQiyas və Bayramın vəkilləri beynəlxalq təşkilatlara müraciət etdi