“Fundamental azadlıqlara hörmət, insan hüquqları və qanunun aliliyi Azərbaycanın öz marağında olan məsələlərdir”

Avropa Komissiyasının Prezidenti Joze Manuel Durao Barrosonun TURAN agentliyinə ekskluziv musahibəsi

Source:

Avropa Komissiyasının  Prezidenti  Joze Manuel Durao Barrosonun  TURAN agentliyinə ekskluziv musahibəsi


– Avropan


ı


n enerji t


ə


hl


ü


k


ə


sizliyi m


ə


s


ə


l


ə


si Ukraynadak


ı


v


ə


ziyy


ə


t bax


ı


m


ı


ndan


ə


n m


ü


h


ü


m prioritetl


ə


rd


ə


n biridir. TANAP v


ə


TAP boru k


ə


m


ə


rl


ə


rin


ə


dair verilmi


ş


q


ə


rarlardan sonra Trans-X


ə


z


ə


r boru k


ə


m


ə


ri g


ü


nd


ə


likd


ə


duran m


ə


s


ə


l


ə


dir. Bu layih


ə


nin h


ə


yata ke


ç


irilm


ə


si hal


ı


nda v


ə


ehtimal


ı


nda T


ü


rkm


ə


nistanla Az


ə


rbaycan


ı


n m


ö


vqeyini nec


ə


qiym


ə


tl


ə


ndir


ə


rdiniz?

– Avropa ittifaqı Trans-Xəzər Boru Kəmərinin (TXBK) tikintisinə bütün tərəflərin strateji və kommersiya maraqlarına xidmət edəcək və qarşılıqlı şəkildə faydalı olacaq layihə kimi baxır. Üçtərəfli görüşlər zamanı bu layihənin həyata keçirilməsi üçün Azərbaycan və Türkmənistanın mühüm öhdəlik götürdüyünün şahidi olduq. Hələ də planlaşdırma mərhələsindəyik. Ümid edirik ki, Cənub Qaz Dəhlizinin qurulması TXBK ilə bağlı müzakirələrin də sürətlənməsinə töhfə edəcəkdir. Avropa İttifaqının TXBK-nın təchiz edə biləcəyi əlavə həcmləri qəbul etməsində və Avropaya təhlükəsiz təchizat baxımından onun müsbət təsir göstərməsində marağı vardır. Aİ bunun baş verməsi üçün öz işini konstruktiv şəkildə davam edəcəkdir.


– V


ə


t


ə


nda


ş


c


ə


miyy


ə


ti v


ə


siyasi f


ə


allara g


ö


st


ə


ril


ə


n ciddi t


ə


zyiq v


ə


t


ə


x


ə


rr


üş


bax


ı


m


ı


ndan Az


ə


rbaycanda demokratiya il


ə


ba


ğ


l


ı


v


ə


ziyy


ə


ti nec


ə


qiym


ə


tl


ə


ndirirsiniz?

– Aİ demokratiya, yaxşı idarəetmə və qanunun aliliyinin inkişaf etməsi və gücləndirilməsi prosesində Azərbaycana yardım etməyə hazır olduğunu dəfələrlə bildirmiş, həm dövlət strukturlarına, həm vətəndaş cəmiyyətinə texniki və maliyyə yardımı formasında konkret tədbilərlə öhdəlik götürdüyünü vurğulamışdır. Bu gün Avropa İttifaqı Azərbaycanda bu sahədə olan ən böyük donordur. Bu öhdəliyi davam etdirməyə qərarlıyıq. Azərbaycanlı tərəfmüqabillərimizlə  müxtəlif siyasi formatlarda, o cümlədən ən yüksək səviyyədə demokratiya, insan hüquqları və qanunun aliliyi sahələrində baş verənləri müntəzəm şəkildə müzakirə edirik. Deyə bilərəm ki, Prezident Əliyevlə bütün bu məsələlər barədə səmimi və açıq fikir mübadiləsi aparırıq. Əminik ki, Azərbaycan qurumları bu narahatlıqlara ciddi yanaşır, çünki fundamental azadlıqlara hörmət, insan hüquqları və qanunun aliliyi də Azərbaycanın öz marağında olan məsələlərdir.


Ukraynada ba


ş


ver


ə


n b


ö


hrandan sonra Moskvada b


ə


zi insanlar b


ə


yan etmi


ş


dir ki, bu, faktiki olaraq Rusiyaya qar


şı


olan


Şə


rq T


ə


r


ə


fda


ş


l


ığı


Layih


ə


sinin h


ə


yata ke


çi


rilm


ə


sinin n


ə


tic


ə


si olmu


ş


dur. A


İŞə


rq T


ə


r


ə


fda


ş


l


ığı


na


ü


zv d


ö


vl


ə


tl


ə


ri qorumaq


üçü


n n


ə


ed


ə


bil


ə


r?

– Şərq Tərəfdaşlığı (ŞT) kiməsə qarşı yönəlib, birinin udub, digərinin uduzduğu, bir tərəfdaşın fayda qanacağı, digərinin isə itkiyə uğrayacağı bir oyun kimi hazırlanmamışdır. Əksinə, ŞT ancaq birbaşa cəlb olunmuş tərəfdaşlarımız üçün deyil, eləcə də onların qonşuları və bütün region üçün qarşılıqlı şəkildə faydalı olan şəraitin təmin edilməsi üçün planlaşdırılmışdır. Bu məsələyə aydınlıq gətirmək mühümdür. Öz tərəfdaşlarımıza etdiyimiz təklif demokratiya, yaxşı idarəetmə, qanunun aliliyi və açıq iqtisadiyyat prinsipləri əsasında Avropa İttifaqı ilə siyasi assosiasiya və iqtisadi inteqrasiyadır. Biz dünyada olan əksər tərəfdaşlarımıza bu təklifləri edirik. Bu gündəliyin nə üçün kiməsə qarşı olduğunun izah olunmasını istərdim. Lap əvvəldən biz bu məsələni çox aydın şəkildə izah etmiş, müsbət və konstruktiv şəkildə bütün ölkələrlə və iştirakçı tərəfdaşlarla əlaqədar məsələləri müzakirə etməyə hazır olmuşuq. Təəssüf ki, bəzi ölkələr məsələni bu tərzdə görmək istəməmiş, yaxşı qonşuluq prinsiplərindən və beynəlxalq hüquq normalarından kənara çıxan iddialarını nümayiş etdirmişlər. ŞT-nın təhlükəsizlik effekti tərəfdaşlarımızın öz maraqlarını təşviq etmələri üçün siyasi və iqtisadi islahatlar aparmaqla onları daha da gücləndirmək, sülh, sabitlik və rifah baxımından vacib olan Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlıq formalarını onlar üçün müyəssər etməkdir.

Ana səhifəXəbərlər“Fundamental azadlıqlara hörmət, insan hüquqları və qanunun aliliyi Azərbaycanın öz marağında olan məsələlərdir”