Ərzaq 1,3 faiz bahalanıb, tikinti materiallarının qiyməti isə sabit qalıb

Source:

Apreldə Bakıda ərzaq 1,3 faiz bahalanıb. Martda ərzaq 1 faiz ucuzlaşmış, fevralda 4,4 faiz artım, yanvarda 2% azalma olmuşdu.

Turan agentliyinin 30 əsas ərzaq növlərindən tərtib etdiyi ərzaq səbətində kələm (+50 faiz), yumurta (+14,2 faiz), quş əti (+7,7 faiz), toyuq içalatı (+7,7 faiz), şəkər tozu (+14 faiz),  makaron (+6,6 faiz), soğan  (+12,5 faiz), kərə yağı (+3 faiz) bahalanıb.

Xiyar  (-38,8 faiz), kartof (-17,6 faiz) ucuzlaşıb.

Başqa malların qiyməti dəyiməyib. Kələmin bahalanması anbarda azalması ilə bağlıdır. Mövsümügələndə yenə ucuzlaşacaq. Mal və qoyun ətinin qiymətinin stabil olması fonunda toyuq əti və içalatının qiymətinin artması əhalinin daha ucuz heyvan zülalına üstünlük verdiyini göstərir. Şəkər tozu, makaron, soğan, kərə yağının qiymətinin artması onunla bağlıdır ki, bu ərzaqlar əsasən idxal edilir. Manatın 33 faizlik devolvasiyası ilə əlaqədar idxal məhsullarının, o cümlədən ərzaqın qiymətinin artması göslənilirdi. Bazardakı vəziyyət göstərir ki, sənaye məhsulları ilə müqayisədə ərzaq cüzi bahalaşıb. Bu devalvasiyadan sonra ərzaqların qiymətinin təyin edilməsinə inzibati nəzarətlə bağlıdır.

Məhsulun adı

29.10.2014

28.11.2014.

30.12.   2014.

%-lə 2008-2014

30.01.  2015.

%-lə 2014 12. 30.

1.03.   2015.

%-lə 2015 01.30.

31.03. 2015

%-lə 2015.    1.03.

29.04.  2015.

%-lə 31.03.2015.

Mal əti

7,5

8.0

8.0

0

7.0

-1.0

6.5

-0.50

7.5

+1.0

7.5

0

Qoyun əti

10,0

10.0

10.0

0

9.0

-1.0

9.5

+0.50

10.0

+0.50

10.0

0

Toyuq əti

2,5

2.5

2.70

+0.20

2.6

-0.10

2.7

+0.10

2.6

-0.10

2.8

+0.20

Toyuq iç-çalatı

3,0

3.0

3.0

+0

2.6

-0.40

2.8

+0.20

2.6

2.8

+0.20

-Ağ balıq

37,0

38.0

35.0

-3.0

35.0

0

35.0

0

35.0

0

35.0

0

Kərə yağı

6,48

6.48

6.50

+0.02

6.48

-0.02

6.80

+0.32

6.50

-0.30

6.70

+0.20

Qarğıdalı ya.(1l.)

2,43

2.43

2.45

+0.02

2.35

-0.10

2.45

+0.10

2.40

-0.05

2.40

0

Marqarin yağı

2,94

2.94

3.0

+0.06

3.30

+0.30

3.30

0

3.30

0

3.30

0

Yumurta (10 əd.)

0,90

1.10

1.0

-10.0

1.0

0

0.90

-0.10

0.70

-0.20

0.80

+0.10

Şəkər tozu

0,80

0.83

0.90

+0.07

0.90

0

0.90

0

0.90

0

0.90

0

Şəkər

1,52

1.52

1.52

0

1.58

+0.06

1.70

+0.12

1.60

-0.10

1.58

-0.02

Duz

0,34

0.35

0.35

0

0.35

0

0.35

0

0.35

0

0.35

0

Un (1-ci növ)

0,49

0.45

0.50

+0.05

0.56

+0.06

0.67

+0.11

0.60

-0.07

0.58

-0.02

Vermeşil (0,5 kq)

0,75 0,5kq

0.75

0.78

+0.03

0.72

-0.06

0.75

+0.03

0.75

0

0.75

0

Qarabaşaq 1 kq

1,80

1.82

2.10

+0.28

1.60

-0.50

2.80

+1.20

2.50

-0.30

2.50

0

Makaron 0,5 k

0,62 0,5kq

0.62

0.70

+0.08

0.72

+0.02

0.80

+0.08

0.75

-0.05

0.80

+0.05

Düyü

1,85

1.85

1.88

+0.03

1.98

+0.10

2.20

+0.22

2.10

-0.10

2.10

0

Süd (1l)

0,80

0.90

1.0

+0.10

1.0

0

1.20

+0.20

1.10

-0.10

1.10

0

Xama (100q)

0,48

0.45

0.45

0

0.44

-0.01

0.48

+0.04

0.45

-0.03

0.45

0

Qatıq (1l.)

1,49

1.42

1.40

-0.02

1.23

0.17

1.30

+0.07

1.30

0

1.30

0

Pendir

4,40

4.40

4.40

0

4.80

+0.40

4.90

+0.10

4.90

0

4.90

0

Peçenye yerli

2,20

1.80

1.90

+0.10

1.60

-0.30

2.10

+0.50

2.20

+0.10

2.10

-0.10

Kartof

0,80

1.0

0.90

-0.10

1.0

+0.10

1.0

0

1.0

0

0.85

-0.15

Soğan

0,50

0.50

0.50

0

0.60

+0.10

0.75

+0.15

0.80

+0.05

0.90

+0.10

Xiyar

0,70

1.00

1.50

+0.50

1.50

0

2.0

+0.50

2.50

+0.50

1.80

-0.70

Pomidor

2,80

1.50

2.0

+0.50

2.50

+0.50

2.50

0

2.50

0

2.50

0

Kələm

0,90

1.00

1.0

0

1.0

0

1.0

0

0.90

-0.10

1.35

+0.45

Alma

0,50

0.70

1.0

+0.30

1.0

0

1.20

+0.20

1.20

0

1.20

0

Göyərti (1. d)

0,20

0.20

0.20

0

0.20

0

0.20

0

0.20

0

0.20

0

87.58

96.63

+1.64

+4.74

98.20

-1.20

99.51

+1.31

Apreldə Bakıda  tikinti materiallarının qiyməti sabit qalıb. Turan agentliyinin monitorinqi cüzi azalma qeydə alıb – 0,1 faiz.

Orta qiymətin artmasına armaturun bahalanması təsir edib. Onun bütün növləri -1,3 faiz ucuzlaşaraq $660/ton olub. Dam örtüklərindən Rusiya asbest şiferi 1,7 faiz, metal örtüklər 1,13, metal kirəmit 3,3 faiz bahalanıb. Şüşə 1,8 faiz, güzgü şüşə   2,5 faiz, dikt (6 mm) +2,2 faiz, dikt (8 mm) +2,6 faiz, tavan alçıpanı 4 faiz, arakəsmə alçıpanı 1,9 faiz bahalanıb.

Qalan tikinti materiallarının qiyməti sabit qalıb.

Bazarda qiymətin sabit qalması əhalinin alıcılıq qabiliyyətinin azalması ilə bağlıdır. Kommersiya daşınmaz əmlakın 15% ucuzlaşması və mənzil bazarında durğunluq da bunu sübut edir.

Son ayda bir sıra tikinti materiallarının qiymətləri:

Cədvəl-1. İnşaat armaturunun pərakəndə satış qiyməti $/t;

Profil

01.04.15

01.05.15

01.04.15-ci il İlə müqayisə (%- lə)

İstehsal

Olunub

8

670

660

-10.0

Yerli

10

670

660

-10.0

12

670

660

-10.0

14 –40

670

660

-10.0

Cədvəl-2. Yerli daş əsaslı hörgü materiallarının qiyməti man/ədəd;

Adı

01.04.15

01.05.15

01.04.15-ci il İlə müqayisə (%- lə)

Karxana daş(Qaradağ)

0.55

0.55

0

(Güzdək

0.50

0.50

0

Odadavamlı kərpic

1.30

1.30

0

Adi kərpic

0.25

0.30

+0.05

10

0.30

0.30

0

12

0.30

0.35

+0.05

Man/kvm üzlük daşı

Yerli səki daşı

Cədvəl-3. Dam örtüklərinin qiyməti , manatla ;

Dam örtükləri

Ölçüsü

01.04.15

01.05.15

01.04.15-ci il İlə müqayisə (%- lə)

İstehsal olunub

Azbest şifer

6 novlu

5.70

5.80

+0.10

Rusiya

Dəmir

 Novlu1,7kv

7.80

7.80

0

Ukrayna

Kazağıstan

2kv, düz

8.80

8.90

+0.10

Ukrayna

Kazağıstan

Müasir dam örtüyü

1kv parlaq

6.0

6.20

+0.20

Fillandiya

1kv

Rusiya

1kv parlaqsız

6.50

6.10

-0.40

Fillandiya

1kv

Yerli

Cədvəl-4. Şüşənin qiymətləri man/kv.m;

Şüşənin adı

Qalınlığı mm

01.04.15

01.05.15

01.04.15-ci il İlə müqayisə (%- lə)

İstehsal olunub

Adi şüşə

4

11.0

11.2

+0.20

İran

—-

6

16.0

16.0

0

—-

8

25.0

25.0

0

10

30.0

30.0

0

Tutqun ağ şüşə

4

11.0

11.2

+0.20

Tutqun şabalıdı

4

11.5

11.5

0

Güzgülü şüşə

4

20.0

20.5

+0.50

Cədvəl-5. Mismarların qiyməti man/kq;

Təyinatı

Ölçüsü

01.04.15

01.05.15

01.04.15-ci il İlə müqayisə (%- lə)

İstehsal olunub

Şifer üçün

120

1.50

1.5

0

Rusiya

Dəmir üçün

100

2.0

2.0

0

Beton üçün

Adi

2.0

2.0

0

Adi mıx

60-80

1.0

1.20

+0.2

150

1.50

1.5

0

Cədvəl-6. Taxtanın qiyməti  man/1 kuv. m. ;

Adı

Ölçüsü

01.04.15

01.05.15

01.04.15-ci il İlə müqayisə (%- lə)

İstehsal olunub

Şam taxtası

3-10

235

235

0

Rusiya

Cədvəl-7. Rusiyanın ağac əsaslı lövhələr, manatla. ;

Adı

Qalınlığı

Sahəsi kv/.m

01.04.15

01.05.15

01.04.15-ci il İlə müqayisə (%- lə)

Dikt

6

2,25

11.0

11.0

0

8

2,25

13.5

13.8

+0.30

10

2,25

15.0

15.4

+0.40

12

2,25

17.5

17.5

0

15

2,25

21.0

21.0

0

18

2,25

26.0

26.0

0

AQL(DSP) hamar

16

6,125

42.0

42.0

0

AQL (DSP)  adi

16

6,125

ALL(DVP)

4

4,813

9.0

9.5

+0.50

Cədvəl-8. İnşaat sementinin qiyməti kq/man. ;

Markası

Çəkisi

01.04.15

01.05.15

01.04.15-ci il İlə müqayisə (%- lə)

İstehsal olunub

Optimal

50

5.50

5.50

0

Qaradağsement

Spesial

50

6.0

6.0

0

Adi

50

5.0

5.0

0

Rusiya

M400

50

6.0

6.0

0

Cədvəl-9. İnşaat qumunun qiyməti manatla. ;

Növü

Çəkisi

01.04.15

01.05.15

01.04.15-ci il İlə müqayisə (%- lə)

Bakı (Şıxlar)

12

210

210

0

Şurabad

12 ton

Mingəçevir

12

400

400

0

Çınqıl

12 ton

350

355

+5.0

Cədvəl-10. Boyaların qiyməti ;

Növü

Ölçüsü/kq

01.04.15

01.05.15

01.04.15-ci il İlə müqayisə (%- lə)

İstehsal olunub

Emusiya içəri üçün

25

36.0

36.0

0

Türkiyə

Emusiya fasad üçün

25

50.0

50.0

0

Parlaq boya

20

50.0

50.0

0

Parlaqsız boya

25

43.0

42.0

-1.0

Cədvəl- 11. Alçipanların qiyməti manatla. ;

Növü

Ölçüsü

01.04.15

01.05.15

01.04.15-ci il İlə müqayisə (%- lə)

İstehsal olunub

Tavan üçün

120/250

7.50

7.80

+0.30

Türkiyə

Arakəsmə üçün

120/250

10.50

10.70

+0.20

 —

Cədvəl -12. Yerli plasmas boruların qiyməti  qiyməti 1 metr/ manatla.

Profil

01.04.15

01.05.15

01.04.15-ci il İlə müqayisə (%- lə)

20

0.55

0.55

0

25

0.66

0.66

0

32

1.40

1.40

0

40

1.90

1.90

0

50

3.0

3.20

+0.20

100×1

3.0

3.30

+0.30

100×2

6.0

6.0

0

100×3

8.5

8.5

0

Cəmi

2435.21.

2432.61

-2.60

Ana səhifəXəbərlərƏrzaq 1,3 faiz bahalanıb, tikinti materiallarının qiyməti isə sabit qalıb