Cinayət Məcəlləsinin ”Terrorçuluğu maliyyələşdirmə” maddəsinə dəyişiklik edildi

Aviasiyada və dənizdə yerləşən stasionar platformaların təhlükəsizliyinə təhdid əməlləri ilə bağlı cəzalar müəyyənləşdi

Source:
Milli Məclis
Milli Məclis


Aviasiyada və dənizdə yerləşən stasionar platformaların təhlükəsizliyinə təhdid əməlləri ilə bağlı cəzalar müəyyənləşdi

Milli Məclisdə Cinayət Məcəlləsinin 214-1-ci (Terrorçuluğu maliyyələşdirmə) maddəsinə dəyişiklik edilib. Maddənin dispozisiya hissəsində terrorçuluqla bağlı əməllər siyahısına 219-2-ci (Dənizdə yerləşən stasionar platformaların təhlükəsizliyinə təhdid yaradan əməllər) və 270-1-ci (Aviasiya təhlükəsizliyinə təhdid yaradan əməllər) maddəsi əlavə olunub.

Maddədə bu əməl əldə olunma mənbəyindən asılı olmayaraq, pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın tamamilə və yaxud qismən, bilavasitə və ya dolayısı ilə əldə olunmasına görə əmlakı müsadirə olunmaqla 10 ildən 14 ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.

Əlavə edilən 270-1 (Aviasiya təhlükəsizliyinə təhdid yaradan əməllər) maddəsinə əsasən, uçuş vaxtı hava gəmisində olan şəxsə zor tətbiq etmə, belə zorun tətbiqi hava gəmisinin təhlükəsizliyinə təhdid yaradıldıqda 500 manatdan 1000 manatadək miqdarda cərimə və ya 1 ilədək müddətə islah işləri və ya 6 ayadək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması və ya 6 aya müddətə azadlıqdan məhrumetmə ilə cəzalandırılır.

Uçuş vaxtı hava gəmisinə bilə-bilə yalan məlumat ötürmə, yaxud hava gəmisinin aeronaviqasiya avadanlığını qəsdən qanunsuz olaraq məhv etmə, zədələmə və ya fəaliyyətinə müdaxilə etmə, uşuş vaxtı hava gəmisinin təhlükəsizliyinə təhdid yaradıldıqda cinayət nəticəsində vurulan ziyanın 1 mislindən 3 mislinədək miqdarda cərimə və ya 2 ilədək müddətə islah işləri və ya 1 ilədək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması və ya 1 ilədək müddətə azadlıqdan məhrumetmə ilə cəzalandırılır.

Hava limanının avadanlığı və qurğularını, yaxud hava limanında yerləşən və istismarda olmayan hava gəmilərini qəsdən qanunsuz olaraq məhvetmə və ya onlara əhəmiyyəti zərərvurma, habelə hava limanı xidmətlərinin işini qəsdən qanunsuz olaraq pozma, hava limanının təhlükəsizliyinə təhdid yaranmasına səbəb olduqda cinayət nəticəsində vurulan ziyanın 2 mislindən 4 mislinədək miqdarda cərimə və ya 3 ildən 5 ilədək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması və ya 3 ildən 6 ilədək müddətə azadlıqdan məhrumetmə cəzası nəzərdə tutulur.

İstismarda olan hava gəmisini qəsdən məhvetmə, habelə hava gəmisinə qəsdən onun sıradan çıxmasına səbəb olan və ya uçuş təhlükəsizliyinə təhdid yaradan zərəryetirməyə görə cinayət nəticəsində vurulan ziyanın 3 mislindən 5 mislinədək miqdarda cərimə və ya 3 ildən 8 ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.

İstismarda olan hava gəmisinin məhv edilməsinə və ya onun uçuş təhlükəsizliyinə təhdid yaradacaq dərəcədə zədələnməsinə səbəb ola bilən qurğu və ya maddəni hava gəmisində qəsdən qanunsuz olaraq yerləşdirmə, yaxud belə qurğu və ya maddənin istismarda olan hava gəmisində yerləşdirilməsinə qəsdən qanunsuz olaraq şərait yaratmaya görə 10 ildən 14 ilədək müddətə azadlıqdan məhrumetmə cəzası nəzərdə tutulur.

Dəyişiklik layihəsi səsverməyə çıxarılaraq qəbul edilib.

“Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” qanuna da dəyişiklik edilib.

Təklifin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, cinayətkarlarla əlaqəli olan şəxslər monitorinq iştirakçılarında mühüm iştirak payına sahib və ya belə payın benefisiar mülkiyyətçisi ola, habelə monitorinq iştirakçılarında idarəetmə funksiyalarını yerinə yetirə, o cümlədən idarə heyətində, müşahidə şurasında və ya audit komitəsində vəzifə tuta bilməzlər.

Ana səhifəXəbərlərCinayət Məcəlləsinin ”Terrorçuluğu maliyyələşdirmə” maddəsinə dəyişiklik edildi