Azərbaycan: 2015-ci il narahat, amma maraqlı olmağı vəd edir

Source:2015-ci il Azərbaycan üçün narahat, amma maraqlı olmağı vəd edir. Ulduzlar ona böyük enerji verir və ölkə bu enerjidən müsbət istifadə edə bilərsə, zodikal Əqrəb bürcü nümayəndələrinin həyatının, demək olar ki, bütün sahələrində misli görünməmiş nəticələrə nail olacaq. Azərbaycan zodikal Əqrəb bürcünə daxil olan ölkələr arasındadır


.

Azərbaycandan başqa, Türkiyə, Hindiçin, İran, Əfqanıstan, İsveçrə, Macarıstan da Əqrəb bürcünə daxildir.

2015-ci ildə Saturn Əqrəblərin doğum xəritəsində Günəşlə birləşəcək. Saturnun bu təsiri bir tərəfdən Əqrəblərə sıxıcı təsir edəcək, əhval-ruhiyyə tutqun, bədbin ola bilər. Saturn həyat enerjisini, sanki məhdudlaşdırır, sıxır. Amma digər tərəfdən, Saturn Əqrəbləri səylərini cəmləşdirməyə, konkret bir istiqamətdə birləşdirməyə məcbur edir və bu halda 2015-ci ildə ölkədə müsbət nəticələr gözləmək olar. Yəni 2015-ci ildə Əqrəblər könüllü şəkildə hansısa qurbanlar verməli, ya da öz üzərinə əlavə öhdəliklər götürməli, məsuliyyətlilik, intizamlılıq, səbr nümayiş etdirməli olacaq. Və bu halda Əqrəblər öz vəziyyətlərini daha etibarlı edə biləcək və gələcəkdə bu qurbanlar onlara uğur gətirəcək.

2015-ci il dövləti ətrafdakı insanlara qarşı daha yumşaq və səbrli olmağa vadar edəcək. Bu il ölkənin cəlb ediləcəyi hadisələr sayəsində hakimiyyət dərk edəcək ki, bəzən məqsədlərə güc və təzyiq deyil, güzəştlər və diplomatiya vasitəsilə nail olmaq daha asandır.

Ulduzlar yanvar-fevral aylarını Azərbaycan üçün uğurlu göstərir, bu aylarda bir çox faydalı işlərin başlanğıcını qoymaq və yaranmış problemləri həll etmək imkanı var.

Aprel ayından iyun ayına qədər astroloqlar emosiyalar nəzarət altında saxlamağı və tarazlığın tez-tez dəyişdiyinə görə böyük əhəmiyyət verməyə dəyməyən ani vəziyyətlərdən asılı olmamasına çalışmağı məsləhət görür.

İyul-avqust yeni işgüzar başlanğıclar üçün uğurlu vaxtdır.

Sentyabr bəzi başlanğıcların müvəqqəti olaraq ləngiməsi ilə əlaqədar çətin ola bilər.

Oktyabr-noyabr daxili məsələlərin uğurlu həlli üçün əlverişli dövrdür. Bu dövr həmçinin ölkəyə maliyyə dividentləri gətirəcək.

Dekabr səmərəli iqtisadiyyat olduğu halda tez həll edilə biləcək cüzi maliyyə problemlərini nəzərə almasaq, nisbətən sakit aydır.

Maliyyə nöqteyi-nəzərdən ölkə yoxsulluq çəkməyəcək, amma bunun üçün əvvəlki illərdən daha çox səy göstərmək tələb olunacaq.

* Zodiakal Əqrəbin idarəçiliyində olan ölkələr bir qayda  olaraq eniş və yüksəlişlə bağlı qədim tarixə malikdir. Bu etnosun tipik nümayəndəsində şəxsi real əmlak imkanından asılı olmayaraq, bütün millətin sərvətinə daxili şəriklik hissi mövcuddur. Bu ölkələrin adamlarında təkcə etnosun həyatına aid bütün qərarların qəbulunda deyil, həmçinin bütün bayramların, istənilən səviyyədə ayinlərin keçirilməsində də kollektivlik aydın ifadə edilir.

Hər bir insan ayrı ayrılıqda təcavüzkarlıqdan daha çox emosionaldı, ancaq insanlar bir yerə toplananda narahat edilmiş arı pətəyini xatırladır.

Bu etnosların memarlığında qalın divarlı, kərpiclə hörülmüş, böyük cəpəri olan möhkəm, davamlı tikililərə meyl mövcuddur. Əksər hallarda küçədən görünməyən böyük və qapalı daxili həyət olur. Bir qayda olaraq bayırdan bəzək olmur, ancaq içəridə bolluq və var-dövlətin bütün əlamətləri ola bilər.

Bu ölkələrin əraziləri təbii sərvətlər, əksər halda neftlə zəngin olur,  yaxud bütün dünyadan pul vəsaitlərinin cəlb edilməsi üçün meydan rolunu oynayır. Oradakı xalqları bu sözün adət etdiyimiz mənasında döyüşkən adlandırmaq olmaz, onlar döyüşməkdənsə sülh əldə etməyə üstünlük verir. Ancaq millətin sərvətlərinə ciddi təhlükə olacağı təqdirdə mübarizə üçün bütün imkanları, o cümlədən özlərini qurban verməyi də istifadə edərək məğlubedilməz olurlar.

Əqrəblərin idarəçiliyində olan ölkə və şəhərlərdə olmaq Xərçəng, Qız, Oğlaq, Əqrəb və  Balıqlar üçün əlverişlidir. Doğrudur, sonuncuların bu ərazilərdə əsaslandırılmamış əsəb tutmaları ola bilər. Tərəzilərin bu şəhər və ölkələrdə dükan və suvenir mağazalarında gəzməsi yaxşı olar. Əqrəb ərazilərində Oxatanlar özlərini tənha və  atılmış hiss edir. Qocların Əqrəb ölkələrinə qazanc dalınca getməsi yaxşıdır. Əqrəb ərazləri Dolça, Şir və Buğalara qətiyyən uyğun gəlmir.

Bu toplu proqnoz müxtəlif məktəblərin ulduz falları, siyasi-iqtisadi situasiyanın təhlili və 2013-cü ilin gözlənilən hadisələri əsasında hazırlanıb.

Ana səhifəXəbərlərAzərbaycan: 2015-ci il narahat, amma maraqlı olmağı vəd edir