ATƏT PA Komitəsi üzv dövlətləri jurnalistlərin müdafiəsinə çağırır

Qurumun sessiyasında “Təhlükəsizliyin təminatı üzrə dövlət və özəl sektorlara demokratik nəzarət” adlı qətnamə qəbul edib

Source:


Qurumun sessiyasında “T


ə


hl


ü


k


ə


sizliyin t


ə


minat


ıü


zr


ə


d


ö


vl


ə


t v


əö


z


ə


l sektorlara demokratik n


ə


zar


ə


t

adl


ı


q


ə


tnam


ə


q


ə


bul edib

ATƏT PA-nın Demokratiya, insan hüquqları və humanitar məsələlər Komitəsi iyulun 1-də Bakı sessiyasında “Təhlükəsizliyin təminatı üzrə dövlət və özəl sektorlara demokratik nəzarət” adlı qətnamə qəbul edib. Layihəni sloveniyalı deputat Roberto Battelli təqdim edib.

Qətnamənin bəndlərindən birində təhlükəsizlik və kəşfiyyat orqanlarına demokratik nəzarət  sahəsində parlamentlər arasında qabaqcıl praktika mübadiləsinin qurulması tövsiyə edilir.

Həmçinin ATƏT PA iştirakçı dövlətləri jurnalistləri və onların mənbələrini qorumağa çağırır.

Ana səhifəXəbərlərATƏT PA Komitəsi üzv dövlətləri jurnalistlərin müdafiəsinə çağırır