Alkoqollu içkilərlə bağlı yeni dövlət standartları təsdiq edilib

Brendidə etil spirtinin həcm payı yol verilən kənaraçıxmalar nəzərə alınmaqla 40 faizdən az olmamalıdır

Source:


Brendidə etil spirtinin həcm payı yol verilən kənaraçıxmalar nəzərə alınmaqla 40 faizdən az olmamalıdır

Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən bir neçə dövlət standartı təsdiq edilib.

Komitənin mətbuat xidmətindən Trend-ə verilən məlumata görə, Dövlət Komitəsinin Kollegiyasının qərarı ilə AZS 851–2016 “Brendi” və AZS 852-2016 “Tünd alkoqollu içkilər” dövlət standartları təsdiq edilib.

AZS 851–2016 “Brendi” standartı brendilərə aiddir. Standarta görə brendi şəffaf, çöküntüsüz, kənar hissəciklərsiz, açıq qızılıdan qızılı çalarlı tünd-kəhrəbaya qədər və konkret brendiyə xas olan, kənar dadsız və iysiz olmalıdır. Brendidə etil spirtinin həcm payı yol verilən kənaraçıxmalar nəzərə alınmaqla 40 faizdən az olmamalıdır və invert şəkər hesabı ilə şəkərlərin kütlə qatılığı, yol verilən kənaraçıxmalar nəzərə alınmaqla, ən coxu 20 q/dm

3

olmalıdır. Habelə, brendi doldurulmuş butulkaların ağzı məhsulun keyfiyyətini, təhlükəsizliyini, eləcə də bağlanmanın hermetikliyini təmin edən qapaqlarla bağlanmalıdır. Markalanma zamanı brendinin yaşının “ulduzlar”la göstərilməsinə icazə verilir. Brendi 5

o

C-dən yuxarı temperaturda və havanın nisbi nəmliyi 85 faizdən yuxarı olmayan şəraitdə, birbaşa günəş şüaları düsməyən yerdə saxlanılmalıdır.

Brendi – üzüm sortlarından brendi istehsalı üçün alınan, şərab materialının fraksiyalı distillasiyası (qovulması) yolu ilə hazırlanan brendi distillatlarının ən azı 3 il palıd taxtalar ilə təmasda saxlanılması ilə alınan və etil spirtinin həcm payı ən azı 40 faiz olan şərabçılıq məhsuludur.

AZS 852-2016 “Tünd alkoqollu içkilər” standartı isə rektifikasiya olunmuş etil spirti və su qarışığına xüsusi dad və ətir verilməsi üçün nəzərdə tutulmuş ərzaq təyinatlı xammalların və məhsulların, habelə inqrediyentlərin əlavə olunması yolu ilə alınmış tünd alkoqollu içkilərə şamil edilir. Standarta əsasən xarici görünüşünə görə tünd alkoqollu içkilər şəffaf (reseptura ilə nəzərdə tutulmuş qeyri-şəffaf içkilər istisna olmaqla) və çöküntüsüz olmalıdır. Butulkalara və digər istehlak qablarına doldurulmuş tünd alkoqollu içkilərdə istifadəsi reseptura ilə nəzərdə tutulmuş bitki, meyvə, giləmeyvə hissəcikləri və digər əlavələr ola bilər. Orqanoleptik xüsusiyyətlərinə görə tünd alkoqollu içkilərdə istifadə olunan xammalların və əlavələrin səciyyəvi xüsusiyyətləri (rəngi, dadı və ətri) aydın hiss olunmalıdır. Həmçinin tərkibində dubil və rəngləyici maddələri olan inqrediyentlərsiz tünd alkoqollu içkilərin zəmanətli saxlanma müddəti 12 aydır. Tərkibində brendi, protein, ətirlənmiş gavalı şirəsi, suxari, qara istiot, qırmızı istiot, dubil və rəngləyici maddələrin miqdarı çox olan inqrediyentli tünd alkoqollu içkilərin zəmanətli saxlanma müddəti isə 4 aydır.

Ana səhifəXəbərlərAlkoqollu içkilərlə bağlı yeni dövlət standartları təsdiq edilib