Zərdüşt Əlizadə

...

12.10.2017, 18:45
Zərdüşt Əlizadə

Milli ''3D''

Analoqu olmayan millət kimi biz heç vaxt zəmanənin elmi tərəqqisindən geridə qalmamışıq