Rüzgar Mövsüm

...

26.05.2017, 01:10
Rüzgar Mövsüm

Boş vədlər

Almaniya tamam başqa siyasətə və iqtisadiyyata sahib olan böyük bir dövlətdir